miércoles, 7 de noviembre de 2012

Josep Baselga: “El càncer deixarà de matar i deixarà de matar aviat”.


Josep Baselga: “El càncer deixarà de matar i deixarà de matar aviat”.