miércoles, 29 de diciembre de 2010

Tres noves autoritats europees controlaran bancs, asseguradores i mercats

Europa estrena nova supervisió financera amb l'entrada d'any
Tindrà capacitat per prohibir pràctiques de risc i prendre decisions legalment vinculants en cas que les autoritats nacionals actuïn contradient la normativa comunitària
Amb l'entrada d'any també comença a funcionar la nova supervisió financera de la Unió Europea. Després de la darrera crisi, que ha costat milers de milions d'euros als estats, el dia 1 de gener comencen a funcionar tres noves autoritats que controlaran bancs, asseguradores i mercats. Tindran seu a Londres, París i Frankfurt i capacitat per prohibir pràctiques de risc i prendre decisions legalment vinculants en cas que les autoritats nacionals actuïn contradient la normativa comunitària.
Tanmateix, fonamentalment la supervisió continuarà sent una competència nacional, tot i que a partir d'ara Europa comptarà amb un sistema de vigilància comuna per a situacions d'emergència, desacords entre països o incompliment de les normes comunitàries.
Entre les mesures que es duran a terme hi ha la repetició dels tests d'estrès a les entitats financeres, aquesta vegada amb una metodologia millorada. No es coneix encara la data exacta de les proves, les segones a què se sotmetrà la banca. Els anteriors tests van ser molt criticats per no haver detectat els greus problemes de la banca irlandesa, que van arrossegar al col·lapse de les finances públiques i el posterior rescat del país.
................
.miércoles 29 de diciembre de 2010
Tres nuevas autoridades europeas controlarán bancos, aseguradoras y mercadosEuropa estrena nueva supervisión financiera con la entrada de año


Tendrá capacidad para prohibir prácticas de riesgo y tomar decisiones legalmente vinculantes en caso de que las autoridades nacionales actúen contradiciendo la normativa comunitaria
Con la entrada de año también comienza a funcionar la nueva supervisión financiera de la Unión Europea. Tras la última crisis, que ha costado miles de millones de euros a los estados, el día 1 de enero comienzan a funcionar tres nuevas autoridades que controlarán bancos, aseguradoras y mercados. Tendrán sede en Londres, París y Frankfurt y capacidad para prohibir prácticas de riesgo y tomar decisiones legalmente vinculantes en caso de que las autoridades nacionales actúen contradiciendo la normativa comunitaria.
Sin embargo, fundamentalmente la supervisión seguirá siendo una competencia nacional, aunque a partir de ahora Europa contará con un sistema de vigilancia común para situaciones de emergencia, desacuerdos entre países o incumplimiento de las normas comunitarias.
Entre las medidas que se llevarán a cabo está la repetición de los tests de estrés a las entidades financieras, esta vez con una metodología mejorada. No se conoce aún la fecha exacta de las pruebas, las segundas a que se someterá la banca. Los anteriores tests fueron muy criticados por no haber detectado los graves problemas de la banca irlandesa, que arrastraron al colapso de las finanzas públicas y el posterior rescate del país.